Formands beretning på Generalforsamlingen

d. 4/4 2018

 

Jeg vil gerne byde de fremmødte velkommen

 til generalforsamling 2018.

 

 

Sidste gang vi havde generalforsamling, var jeg helt oppe og køre.

 

Vi var kommet op på 30 medlemmer heraf var de 8 unge skytter.

Endelig tænkte jeg, nu går det den rigtige vej, der må da være noget som vi gør rigtig.

 

Nu var vi så mange at det kunne lade sig gøre at vi blev tilmeldt i de forskellige turneringer.

 

Men træerne gror ikke ind i himlen, har jeg hørt et eller andet sige og han fik desværre ret.

 

Af årsager som foreningen ikke er herre over, har vi mistet næsten alle vores unge skytter.

 

De unge mennesker er ikke altid til at holde styr på, der er så mange tilbud som de skal forholde sig til, vi er jo ikke den eneste forening i kommunen.

 

Om det os der ikke har været gode nok til at fastholde dem eller der er noget andet der er galt, det er et svært spørgsmål, som jeg ikke har et svar på.

 

Tror det er en blanding af mange ting som spilder ind i det.

Ikke sagt at der ikke kan gøres noget, selvfølgelig kan vi gøre noget for at holde på de unge mennesker

 

 

Det var derfor jeg ville have skytterne med ud til turneringer, rundt omkring i landsdelen

Ikke kun de unge skytter, også de voksne skytter.

 

Det vil giver skytterne en stor oplevelse, et sammenhold, som de vil huske i mange år.

Har selv kørt det meste af landet tyndt for at komme til turneringer, eller åbne skydninger.

Man kommer til at kende en masse mennesker, hvordan andre foreningen ser ud, hvordan de gør det.

 

Det er et af mit største ønske, at deltage i de forskellige turneringer.

Det har været en stor del af min drivkraft.

 

Peter Gade kom i kontakt med en Linda Skov fra Frederikshavns kommune.

Linda Skov er koordinator for Center for Kultur og Fritid i kommunen.

Det er der de forskellige foreninger hører under.

 

Linda var meget interesseret i hvordan det gik i foreningen, om der var noget hun kunde hjælpe os med.

Der blev sat en dato for et møde, lige før sommerferien,

Jer syntes vi havde et godt møde med Linda, Peter, Søren var også med til mødet, man kunde godt høre at hun ikke viste så meget om en skytteforening

Vi fik forklaret situationen omkring vores behov til en skydebane med tilhørende opholdsrum.

Linda ville se hvad hun kunde gøre, men hun ville ikke love noget, men ville prøve.

 

Nu må vi se hvad der sker, jeg har valgt at have de positive briller på.

 

 

 

 

 

 

Der er kommet nye regler om sikkerhed fra politiet den såkaldte bandepakke.

Især nye skytter, men også aktive skytter, der låner våben i klubben, møder mere kontrol.

Nye skytter skal fremvise billed-ID eller et sygesikringskort kombineret med billed-Id for at få adgang til at skyde, de gælder kun skytter over 15år.

Du kan prøveskyde fem gange eller aftner, fra den 6. skydning,

kræves fuldgyldig medlemskab.

Er du over 15år, skal du søge om vandelsgodkendelse ved at udfylde en

SKV-6 blanket som sendes til politiet til godkendelse.

 

Nu må det være nok for i år.

 

 

Hvis der er en der sidder med et spørgsmål skal man komme frem med det.

En tanke en ide.

Uanset hvor lille eller stor den er kan det være lige det vi går og søger efter.

Ingenting er for stort eller småt til at blive diskuteret i skal ikke holde jer tilbage.

 

 

Jeg vil afslutte min beretning med at sige tak til dem som mødte op til generalforsamlingen.

 

Jeg vil hermed lade beretningen overgå til debat og helst også til godkendelse.

 Formand.

      Harry Andersen